stowarzyszenie

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Eventyr” powstało w grudniu 2016r. Tworzą go ludzie z pasją do sportu, przyrody, wyzwań, ale przede wszystkim z miłości do przygody. Stąd nazwa naszego stowarzyszenia. Nasza działalność to w głównej mierze organizacja eventów sportowych, zawodów, rajdów, wycieczek turystycznych, gier terenowych jak i miejskich, organizacja zadań i zajęć na zewnętrznych wydarzeniach. Posiadamy doświadczoną kadrę wychowawczą oraz bardzo duże zaplecze animatorów i wolontariuszy bez których nie bylibyśmy w stanie organizować tego wszystkiego. To dzięki ich pracy możemy przygotowywać eventy zarówno dla 20 jak i 300 uczestników. Sami również bierzemy udział w zmaganiach sportowych, a w szczególności na trasach rajdów przygodowych.

STATUT STOWARZYSZENIA DO POBRANIA:

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Praca z dziećmi, młodzieżą oraz społecznością lokalną poprzez dbanie
  o zdrowie, kondycje fizyczną i wartości.
 2. Działanie na rzecz rozwoju ekologii, poszanowania środowiska naturalnego, promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
 3. Działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa, wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych oraz rozwoju sportu turystyki i rekreacji. 
 4. Działanie na rzecz promocji sportu, rekreacji i aktywnych form spędzania czasu. 
 5. Edukacja społeczna dzieci, młodzieży oraz środowiska lokalnego
  w zakresie ekologii, ochrony zdrowia, aktywności fizycznej, sportu
  i rekreacji oraz aktywnych form spędzania czasu. 
 6. Popularyzacja i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, sportu
  i rekreacji oraz form aktywności fizycznej. 
 7. Popularyzacja zdrowego żywienia, jako nieodłącznego elementu zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie oraz środowisko naturalne.
 8. Działalność wspomagająca rozwój aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
 10. Integracja społeczeństwa ze społeczeństwami Unii Europejskiej i innych krajów świata. 
 11. Promowanie idei wolontariatu oraz wspieranie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej.
 12. Wspieranie idei kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego
  oraz uczestnictwa w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym.
 13. Pomoc członkom Stowarzyszenia oraz członkom lokalnej społeczności znajdującym się w potrzebie.
 14. Działanie na rzecz edukacji, nauki i wychowania. 
 15. Promocja społeczności lokalnej oraz miasta Żory w kraju oraz poza jego granicami.
https://dszymanek.com
Skip to content